Met glans de KIWA keuring doorstaan

Op 6 december 2017 heeft Kiwa weer de half jaarlijkse keuring uitgevoerd. Hier zijn helemaal geen fouten ontdekt. In Juni 2018 komt de volgende keuring. 

Hieronder meer over KIWA en OSB Keurmerk:


OSB Keurmerk

Het OSB-Keurmerk is een belangrijke graadmeter voor kwaliteit voor opdrachtgevers. Alleen OSB-leden mogen met het speciale OSB-Keurmerk logo voeren en ermee naar buiten treden. Bijvoorbeeld op hun briefpapier of als sticker op het raam van de vestiging. Het OSB-Keurmerk stelt eisen aan schoonmaak- en glasbewassersbedrijven die lid zijn van de OSB.

De schoonmaaksector heeft de afgelopen jaren veel ontwikkelingen meegemaakt. Voorbeelden hiervan zijn de verharding van de marktverhoudingen door teruglopende schoonmaakbudgetten, scherpe prijsconcurrentie en kortlopende contracten. Veel partijen spelen hierbij een rol, waaronder opdrachtgevers en makelaars. OSB vindt echter dat schoonmaakbedrijven zelf een leidende rol moeten pakken. Het stellen van gerichte eisen aan de leden van OSB is een belangrijke eerste stap om meer transparantie te brengen, in de sector èn de markt. Daarnaast ook om verantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkeling van duurzame marktcondities. Juist daarom is het OSB-Keurmerk nodig.

Voor wie?

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 15 december 2011 is besloten dat het OSB-Keurmerk geldt voor alle aangesloten OSB leden. Alle leden krijgen een ruime periode (een jaar) om te voldoen aan de eisen die het Keurmerk stelt. Uiteraard wordt veel informatie verstrekt en wordt ondersteuning geboden door de OSB om te zorgen dat ieder lid ook kan voldoen aan de eisen van het OSB-Keurmerk.

Wanneer is het nodig?

De schoonmaaksector heeft de afgelopen jaren veel ontwikkelingen meegemaakt. Vverharding van de marktverhoudingen door teruglopende schoonmaakbudgetten, scherpe prijsconcurrentie en kortlopende contracten. Onder andere opdrachtgevers en makelaars speelden hierbij een rol.

OSB vindt echter dat schoonmaakbedrijven zelf een leidende rol moeten pakken. Het stellen van gerichte eisen aan de leden van OSB is een belangrijke eerste stap om meer transparantie te brengen, in de sector èn de markt. Daarnaast ook om verantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkeling van duurzame marktcondities.

Processtappen

Ieder lid wordt in januari 2012 aangeschreven door OSB om zich aan te melden bij de Stichting Normering Arbeid. De formulieren worden u toegezonden door de OSB.

Het OSB-Keurmerk behalen kan door lid te worden van de OSB. Na het voldoen aan de voorwaarden om lid te worden volgt de procedure om het OSB-Keurmerk te behalen. Na het succesvol invoeren van het OSB-Keurmerk en de controle daarop middels de externe inspectie bent u OSB lid. Het OSB-Keurmerk stelt specifieke eisen die alleen gelden voor leden. Niet-leden kunnen daarom het OSB-Keurmerk niet behalen. Dergelijke regelingen gelden ook in andere branches, zoals de uitzendbranche (denk aan ABU of NBVU) of de automobielbranche (BOVAG).

Indien u lid bent van OSB, kunt u bij Kiwa een offerte aanvragen. Wij zullen voor u een offerte verzorgen en de audit uitvoeren. Neemt u hiervoor gerust contact op met de contactpersonen zoals hier genoemd.

Over Kiwa

In de schoonmaaksector is Kiwa toonaangevend en biedt naast het OSB Keurmerk en NEN 4400-1 een totaalpakket aan toetsingen waaronder: ISO 9001, ISO 14001, VCA, VCU, OHSAS 18001, Glas en Gevelreiniging, MVO prestatieladder, CO2 prestatieladder en Salvage.